Ordina

Ordina

Ordina

Ons zorgstelsel: wereldwijd toonaangevend. Solidair. Toegankelijk. Kwalitatief hoogstaand. Maar de druk erop neemt toe door de stijgende zorgvraag en –kosten. Van pharma en life sciences bedrijven wordt steeds meer veerkracht gevraagd. Nieuwe ziektebeelden en moderne technologieën zorgen voor grote veranderingen. Tegelijk neemt de regelgeving toe en krimpen de budgetten die overheden en de zorgsector ter beschikking stellen. Nieuwe businessmodellen dringen zich op, gebaseerd op kostenverlaging, nieuwe samenwerkingsverbanden en efficiëntere businessprocessen. Heel wat evoluties dwingen uw sector tot aanpassingen. Praat met ons. Samen kunnen we de zorgkwaliteit verhogen.

Join us in person on 19 May

Flanders.bio Strategic Partners

Flanders.bio Supporting Partners